Vi bruker nærmiljøet

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser i nærmiljøet. Vi låner gymsalen på skolen like ved, og vi bruker marka som ligger kun et steinkast fra barnehagen.